Dermatoskopia, videodermatoskopia

Dermatoskopia, videodermatoskopia

Dermatoskopia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną stosowaną w dermatologii. Badanie polega na oglądaniu zmian chorobowych skóry za pomocą dermatoskopu. Jest to badanie mikroskopowe powierzchni skóry umożliwiające obserwację i ocenę struktur barwnikowych na poziomie skóry. Dermatoskop jest to specjalne urządzenie optyczne posiadające kilku lub kilkunastokrotne powiększenie.

Videodermatoskopia to metoda diagnostyczna oparta na tej samej zasadzie co dermatoskopia. różnicą jest możliwość odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera. Dzięki oprogramowaniu komputerowemu możliwa jest archiwizacja zdjęć, prowadzenie indywidualnej karty historii pacjenta. Komputerowa analiza znamion, umożliwia obserwację zmiany pod dużym powiększeniem, archiwizację zdjęcia zmiany oraz ocenę porównawczą poprzedniego badania z aktualnym. Videodermatoskop (dermatoskop cyfrowy) to połączenie dermatoskopu, oprogramowania komputerowego i cyfrowego aparatu fotograficznego.
Ocena zmian opiera się na obserwacji cech zewnętrznych uwzględniając asymetrię, odgraniczenie, różnorodność barw oraz charakterystyczne struktury niewidoczne gołym okiem.  Zadaniem dermatoskopii jest przede wszystkim odróżnienie zmian barwnikowych od niebarwnikowych,a w przypadku zmian barwnikowych ich monitorowanie i ewentualne wczesne wykrycie transformacji nowotworowej.
Za pomocą dermatoskopu można rozpoznać zmiany takie jak:

 • czerniak złośliwy,
 • znamię barwnikowe,
 • znamię błękitne,
 • brodawka łojotokowa,
 • naczyniak,
 • nabłoniak barwnikowy,
 • zmiany krwotoczne

Badanie dermatoskopowe powinno być wykonane w przypadku każdej zmiany, która:

 • właśnie się pojawiła,
 • szybko rośnie,
 • krwawi,
 • ma nieregularne brzegi,
 • ma niejednolity kolor,
 • szybko się powieksza

W zależności od postawionego rozpoznania (na podstawie wywiadu, lokalizacji, badania i wyniku dermatoskopii) lekarz sugeruje chirurgiczne usunięcie niektórych zmian barwnikowych lub ich pozostawienie do następnego badania kontrolnego.